Posiadam szparę między górnymi jedynkami a chciałabym ja zlikwidować. Czy istnieje jakaś możliwość usunięcia tej przerwy bez stałego aparatu korekcyjnego?

Anna

Wybór metody zależy od tego, czy wadzie tej nie towarzyszy inna wada zgryzowa.
Mamy dwie możliwości. Albo zamknięcie szpary za pomocą aparatu stałego albo zmniejszenie jej za pomocą aparatu i poszerzenie jedynek.

Jeśli poza przerwą zęby wymagają korekty kształtu i koloru to po zeszlifowaniu niewielkiej warstwy szkliwa, w laboratorium protetycznym przygotowywane są porcelanowe licówki naklejane na przednią część zęba. W ten sposób można skorygować kształt i kolor zęba.

lek. stom Cezary Błażejak